+48 22 660 23 63 kontakt@enta.com.pl

BLOG PRAWNY O:

Ugoda z US jako przeciwegzekucja
Czyli obrona praw dłużnika poprzez ugodę
Powszechne znane określenie „przeciwegzekucja” to dla większości prawników i dłużników powództwo z art. 840 kpc, czyli długa, trudna i kosztowna sprawa sądowa. Dla nas i naszych klientów to zbiór różnych innowacyjnych sposobów na wysoko sprawną obronę dłużnika. Tym razem obronę przez ugodę z US w obliczu egzekucji administracyjnej.
Powstanie zadłużenia
Nasz klient to dawny przedsiębiorca, współwłaściciel znanej spółki z o.o.. W wyniku zatorów płatniczych oraz braku zapłaty za wykonanie kluczowego zlecenia, w który spółka zainwestowała dość znaczące własne środki finansowe, spółka wpierw utraciła płynność finansową, następnie została zlikwidowana. Spółka zapłaciła wynagrodzenia wszystkim pracownikom, tworząc tym samym zadłużenie w Urzędzie Skarbowym. Egzekucja skarbowa z byłej spółki okazała się nieskuteczna. Tym samym US przystąpił do egzekucji zaległego podatku od towarów i usług VAT z majątku byłego wspólnika i członka zarządu.
Skuteczna obrona dłużnika przez ugodę z US
Klient zgłosił się do naszej kancelarii w początkowym etapie, gdy US odwołał umorzenie z powodu nieskutecznej egzekucji i rozpoczął określanie solidarnej odpowiedzialności wspólników za dług spółki. W pierwszej kolejności wraz z biegłym rewidentem i biurem księgowym określiliśmy właściwą i bezsporną wysokość zadłużenia. Następnie napisaliśmy rzetelny i realistyczny plan obrony dłużnika dążąc do ugody. Kilku miesięczne mediacje z US, szereg wniosków, pism oraz dowodów w sprawie ostatecznie doprowadziło do podpisania ugody. W wyniku ugody dłużnik uzyskał ZAWIESZENIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ a także zwolnienie z połowy kosztów odsetkowych, zwolnienie z kosztów egzekucji administracyjnej z majątku spółki, wstrzymanie naliczania odsetek karnych, realistyczny plan naprawczy w postaci spłaty w 6 ratach z prawem do negocjacji warunków ostatniej raty, w przypadku terminowej spłaty wszystkich wcześniejszych rat.
Koszt obrony w tradycyjnej kancelarii prawnej to:
1. Min. 7 400 zł jako minimalne wynagrodzenie prawnika za postępowanie (tylko) w pierwszej instancji
2. 2 500 zł to koszt postępowania sądowego (5% od wartości sporu)
3. Czas trwania sporu nieprzewidywalny, przynajmniej 6-7 miesięcy
4. Efekt finalny nieprzewidywalny, ale sądy chętniej przyznają rację urzędom niż obywatelom
Koszt obrony praw naszego klienta to:
1. Znacznie poniżej 50% zwyczajowych kosztów prawnika określonych w tabeli minimalnego wynagrodzenia prawnika
2. 0 zł kosztu postępowania sądowego z powodu ugody bez pozwu
3. Czas trwania tej konkretnej mediacji to 4 miesiące, znacznie krócej od sporu sądowego
4. Efekt finalny wysoce prawdopodobny i zgodny z oczekiwaniami
5. Brak ryzyka zaskarżenia pozytywnej decyzji sądu przez US w sytuacji, gdy dłużnik wygrywa w I instancji

Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Dane kontaktowe

KANCELARIA ENTA Wojciech J. Król

ul. Hoża 86 lok. 410, Warszawa 00-682, woj. mazowieckie

ul. Piłsudskiego 74 lok. 320, Wrocław 50-020, woj. dolnośląskie

Telefon: 226602363 | Mail: kontakt@enta.com.pl

NIP: 7791071737 | REGON: 630672252

Wszelkie prawa zastrzeżone. Własność Kancelaria Enta w Warszawie.