+48 22 660 23 63 kontakt@enta.com.pl

Ugoda jako oddłużenie

Ugoda, w kodeksowym ujęciu, to czynienie sobie ustępstw przez strony, np. poprzez oddłużenie. Ugoda jest zakończeniem dobrze zaplanowanych i skutecznie prowadzonych mediacji. Ugodą może być, ze strony dłużnika, zgoda na np. zastaw pojazdu. Ze strony wierzyciela, ustępstwo może polegać np. na umorzeniu części odsetek i/lub kar. Strony czynią sobie ustępstwa w celu wspólnej korzyści: brak kosztów np. sądowych czy egzekucyjnych czy odsetek karnych-po stronie dłużnika. Szybsze odzyskanie wierzytelności bez postępowania sądowego i mrożenia kosztów sądowych-po stronie wierzyciela.