+48 22 660 23 63 kontakt@enta.com.pl

Postępowanie sanacyjne jest specjalnym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ma na celu zabezpieczenia dłużnika przed egzekucją. Stanowi formę pomocy dla przedsiębiorstw zmagających się z problemami finansowymi, które mimo kryzysu są zdolne do dalszego prowadzenia działalności. Szczegółowe informacje o tym, co to jest postępowanie sanacyjne i dlaczego warto się zdecydować na to rozwiązanie, można znaleźć w dalszej części niniejszego artykułu.

Postępowanie sanacyjne – co to jest?

Postępowanie sanacyjne stanowi jedno z czterech postępowań, które zawarto w Prawie restrukturyzacyjnym, regulującym zasady zawierania układów między dłużnikami a wierzycielami. Postępowanie sanacyjne umożliwia uniknąć dłużnikowi upadłości dzięki oddłużeniu. Według art. 3 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego ten rodzaj postępowania pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych i zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Postępowanie sanacyjne – dlaczego warto się na nie zdecydować?

Postępowanie sanacyjne prowadzi do poprawienia sytuacji finansowej dłużnika i skutecznie chroni go przed egzekucją ze strony wierzycieli. Umożliwia ono oddłużenie przedsiębiorstwa i uniknięcie upadłości firmy. Pozwala na redukcję zatrudnienia w zadłużonej organizacji, odstąpienie przez zarządcę od nierentownych umów oraz negocjowanie spłaty zadłużenia. Dodatkowo postępowanie sanacyjne umożliwia nawet całkowitą zmianę profilu działalności firmy i prowadzi do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Ogromną zaletą tego rodzaju postępowania jest fakt, iż stanowi skuteczną ochronę przed egzekwowaniem wierzytelności, które zostały zabezpieczone rzeczowo np. poprzez hipotekę. Jest to szczególnie istotne w przypadku egzekucji prowadzonych przez banki. Ponadto sanacja daje możliwość pozyskiwania nowych kontrahentów do współpracy i sprzedaż zbędnych składników majątku dłużnika bez obaw o obciążenia.

Postępowanie sanacyjne – kiedy można z niego skorzystać?

Postępowanie sanacyjne dedykowane jest przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy zmagają się z ciężką sytuacją finansową i pragną ratować swoją działalność. Jednak prawo restrukturyzacyjne nie określa konkretnie, jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby skorzystać z postępowania sanacyjnego.

Sanacja może okazać się pomocna dla wszystkich dłużników, chcących przywrócić zdolność do spłaty należności oraz dla tych, którzy prowadzili inny rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, jednak nie osiągnęli zamierzonych efektów. Często decydują się na nią również przedsiębiorcy, pragnący zmodyfikować strukturę swojej firmy oraz Ci, którym zależy na skutecznej restrukturyzacji zadłużenia.

Może się jednak zdarzyć, że dłużnik nie powiadomi syndyka o wierzycielu uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych. W takiej sytuacji informację o ogłoszeniu upadłości można znaleźć w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – wraz ze wskazówkami dotyczącymi tego, w jaki sposób można zgłosić swoją wierzytelność. W przypadku wątpliwości dotyczących relacji upadłości konsumenckiej a alimentów serdecznie zapraszamy do skonsultowania się ze specjalistami Kancelarii ENTA.

Jak otworzyć postępowanie sanacyjne?

W celu otworzenia postępowania sanacyjnego trzeba złożyć specjalny wniosek o otwarcie tego rodzaju postępowania. Wniosek ten należy przedłożyć w sądzie rejonowym w wydziale do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego musi zawierać m.in. oznaczenie dłużnika (imię i nazwisko lub jego nazwę, numer PESEL lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz informację o miejscu, w którym zlokalizowane jest przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika. We wniosku należy również zaprezentować wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem, że jego wdrożenie rzeczywiście pozwoli dłużnikowi przywrócić zdolność do wykonywania zobowiązań. Istotne jest również wykazanie wierzycieli i sumy wierzytelności. Należy pamiętać także, aby dołączyć specjalne oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są prawdziwe i zupełne.

Jak przebiega postępowanie sanacyjne?

Procedura sanacyjna rozpoczyna się w dniu złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Następnie sąd podejmuje się rozpoznania wniosku. Najczęściej proces ten nie trwa dłużej niż 2 tygodnie, chyba że konieczne okazuje się wyznaczenie rozprawy sądowej.

Gdy sąd rozpozna złożony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, wydaje on postanowienie o rozpoczęciu lub odmowie otwarcia sanacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku rozpoczyna się postępowanie sanacyjne, w ramach którego wdrażane są działania naprawczych i nawiązywane są układy z wierzycielami. Jednak co w przypadku, gdy sąd wyda postanowienie o odmowie? Wtedy dłużnik może zaskarżyć wydane postanowienie.

Gdzie zgłosić się po pomoc w zakresie postępowania sanacyjnego?

Wszystkich, którzy szukają profesjonalnego wsparcia w zakresie postępowania sanacyjnego, zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty naszej Kancelarii ENTA. Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy pomogli wielu przedsiębiorstwom przeprowadzić ten rodzaj postępowania w sposób sprawny i skuteczny. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje niezwykle szeroki zakres działań, który zawsze dostosowujemy do potrzeb i specyfiki danej organizacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i bogatej wiedzy, wiemy, jak przeprowadzić sanację, aby realnie poprawić sytuację dłużnika i pomóc mu wyjść z problemów finansowych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty: https://kancelariaenta.com.pl/zorganizowanie-czesci-przedsiebiorstwa/.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Dane kontaktowe

KANCELARIA ENTA Wojciech J. Król

ul. Hoża 86 lok. 410, Warszawa 00-682, woj. mazowieckie

ul. Piłsudskiego 74 lok. 320, Wrocław 50-020, woj. dolnośląskie

Telefon: 226602363 | Mail: kontakt@enta.com.pl

NIP: 7791071737 | REGON: 630672252

Wszelkie prawa zastrzeżone. Własność Kancelaria Enta w Warszawie.