+48 22 660 23 63 kontakt@enta.com.pl

Polityka prywatności

KANCELARIA ENTA OD WIELU LAT W TREŚCI UMÓW Z KLIENTAMI STOSUJE NAJWYŻSZE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, CO PRZEKŁADA SIĘ NA PONADPRZECIĘTNĄ SKUTECZNOŚĆ KANCELARII W OCHRONIE  INTERESÓW KLIENTÓW.

Usystematyzowane i opisane wszystkie te zasady, zgodnie z nowym Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, zwanym dalej RODO, przedstawiamy w formie prostej i łatwej do zrozumienia. Wszyscy, byli i obecni, klienci posiadający umowę z Kancelarią ENTA, znajdą szczegółowe zapisy w swoich umowach. Nowych klientów zapraszamy do zapoznania się z opisanymi w dalszej części zasadami bezpieczeństwa danych klienta oraz bezpiecznej współpracy.

PAMIĘTAJ! OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (RODO) ROZPOCZYNA SIĘ OD 25.05.2018 ROKU, WIĘC OD TEGO DNIA PRZYSŁUGUJĄ TOBIE PRAWA, NAM OBOWIĄZKI, OPISANE W TREŚCI TEGO POWIADOMIENIA.

1. Czym są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe to zbiór informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym informacją jest, np. Twoje nazwisko i imię, identyfikator internetowy (ID), dane o lokalizacji, PESEL, a także szczególne czynniki określające Twoje cechy fizyczne, psychologiczne, genetyczne, ekonomiczne, kulturowe itp..

2. Jak pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od Ciebie poprzez: odwiedzenie naszej strony internetowej, wysłanie formularza kontaktowego, udzielenie porady podczas spotkania konsultacyjnego lub przez podpisanie z nami umowy o świadczeniu konkretnej usługi, dopasowanej indywidualnie do Twoich potrzeb. Pozyskanie tych danych mogło nastąpić przy jednej z tych czynności, kilku czynnościach lub wszystkich czynnościach łącznie. Możliwe także, że posiadamy Twoje dane osobowe jako świadka w sprawie jednego z naszych klientów – o takim fakcie będziemy informować na bieżąco, prosząc o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Czy pozyskanie Twoich danych osobowych jest konieczne?

W teorii, możemy świadczyć Tobie usługę porady anonimowo, rozmawiając ogólnikami i zakładając hipotetyczne dane. W praktyce, bardzo trudno byłoby nam udzielić rzeczowej i merytorycznej porady, nie znając szczegółów sprawy z takich dokumentów jak: umowy, pisma urzędowe, pisma procesowe itp. Czytając te dokumenty, już wchodzimy w posiadanie Twoich danych osobowych, mając obowiązek przestrzegania RODO.

4. Czy masz obowiązek wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych?

Nie masz obowiązku udzielenia nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale tym samym nie będziemy mogli świadczyć Tobie merytorycznej i skutecznej usługi.

5. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Wyłącznym i jedynym Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: Kancelaria ENTA, ul. Brechta 7, Mazovia Plaza, Warszawa 03-472.

6. Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, na Twoje wyraźne życzenie lub zgodę wyrażoną jako świadek w sprawie, ponieważ jest to niezbędne do rzetelnego wykonania zakresu umowy zawartej z Tobą, a więc do skutecznej obrony Twoich interesów, w tym w szczególności do:

  • Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną poprzez oficjalny adres mailowy naszej kancelarii (kancelariaenta@gmail.com) takich jak: powiadomienia o postępie prac, brakujących dokumentach, przypomnieniach o zbliżających się ważnych terminach sądowych, księgowych, gospodarczych,
  • Umożliwienia rzetelnego wykonania nam zakresu zleconych działań, szczegóły znajdziesz w naszej umowie,
  • Obsługi zgłoszeń i zleceń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy czy drogą mailową),
  • Kontaktowania się z Tobą, np. w celach związanych ze świadczeniem usług z zakresu zleconych działań,
  • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. w celu wystawienia faktury.

7. Jaki masz wpływ na swoje dane osobowe w naszej bazie danych?

Gwarantujemy Tobie wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do swoich danych, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych (zgodnie z zapisami umowy), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z jej zapisami.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • W odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • W odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały pozyskane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Czy i komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jesteśmy jedynym administratorem Twoich danych, a więc nie udostępniamy ich innym administratorom. Twoje dane przekazujemy/udostępniamy, w określonym w umowie zakresie, instytucjom, z którymi w Twoim imieniu prowadzimy działania określone w umowie.

9. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane będą w czasie określonym w umowie. Wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem Twojej sprawy archiwizujemy przez okres dwóch lat od wykonania zlecenia, chyba, że w umowie o świadczenie usług kancelarii strony postanowiły inaczej. Jednak dokumenty Twoje, mogące stanowić podstawę odpowiedzialności zawodowej kancelarii, mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Twoje dane mogą również być przetwarzane dłużej niż zakłada umowa, mimo Twego sprzeciwu, jeśli będzie to uzasadnione brakiem zapłaty za usługi kancelarii, czyli tzw. dochodzeniem roszczeń. Wówczas przetwarzanie danych może trwać nawet do dziesięciu lat.

10. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie/przez osoby trzecie/podmioty zewnętrzne, wpływając na Twoje prawa do ochrony danych osobowych?

Kancelaria ENTA oświadcza, że: Twoje dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, nie są przetwarzane przez osoby trzecie, za wyjątkiem podmiotów określonych przez Ciebie w umowie. Żadne działania kancelarii, prowadzone w Twoim imieniu i w oparciu o umowę, nie ograniczają Twojego prawa do ochrony danych osobowych.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Dane kontaktowe

KANCELARIA ENTA Wojciech J. Król

ul. Hoża 86 lok. 410, Warszawa 00-682, woj. mazowieckie

ul. Piłsudskiego 74 lok. 320, Wrocław 50-020, woj. dolnośląskie

Telefon: 226602363 | Mail: kontakt@enta.com.pl

NIP: 7791071737 | REGON: 630672252

Wszelkie prawa zastrzeżone. Własność Kancelaria Enta w Warszawie.