+48 510 970 900 biuro@kancelariaenta.com.pl

O Mnie

Jako doradca prawny, działający na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pomagam Klientom w oparciu o doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie 12 letniej kariery zawodowej w korporacjach finansowych o międzynarodowej renomie, doradzając w tym czasie, jako Dyrektor ds. Klientów Kluczowych, takim klientom jak m.in.; Kancelaria Prezydenta RP, PLL Lot S.A., PGNiG S.A., Bank BPH S.A. i wielu innym znakomitym klientom o niekwestionowanej renomie i szacunku.

Doświadczenie zawodowe dotyczy w szczególności wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeniowego, prawa bankowego, prawa gospodarczego, a także z zakresu negocjacji i mediacji. To właśnie te cechy odróżniają mnie jako doradcę prawnego od typowego zawodu adwokatów i radców prawnych- prawników z korporacji prawniczych – posiadających zazwyczaj pobieżną wiedzę „ze wszystkiego”, czyli z całego prawa.

Obecnie, od 6 lat, korzystając z tej wiedzy, pomagam małym i średnim przedsiębiorcom, a także osobom prywatnym, w rozwiązywaniu ich zawodowych i prywatnych sporów, często o kluczowym charakterze dla ich dalszej działalności i życia. Do największych sukcesów należy zaliczyć m.in. wybronienie klienta z postępowania wekslowego ( Sąd uznał wykorzystanie weksla przez bank jako bezprawne, kwota sporu to 496 000 zł), przeprowadzenie upadłości konsumenckiej małżonków, mimo formalnego zakazu upadłości małżeńskiej (wartość zobowiązań to 570 000 zł). Wielokrotnie skutecznie broniłem klientów przed windykacjami oraz egzekucjami bankowymi, urzędowymi, również komorniczymi wykazując liczne błędy wierzycieli/komorników ocalając majątek dłużnika, również poprzez ugodę. Przeprowadziłem również liczne restrukturyzacje przedsiębiorców a także zaplanowałem i wdrożyłem liczne plany naprawcze, przywracając klientom właściwą kondycję finansową. Negocjowałem również umowę na wykonanie projektu Parku przy Domu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, dla Architekta na stałe pracującego w Dubaju. Potwierdzeniem mojej skuteczności są liczne listy referencyjne dostępne do wglądu w całości w mojej kancelarii.

Każdy przypadek rozpatruję indywidualnie oraz wskazuję unikatową formułę rozwiązania problemu. Wycena mojej pracy zawsze jest wypadkową nakładów pracy, zaangażowania Klienta, czasu współpracy oraz wypłacalności Klienta w kontekście zapewnienia jemu dalszej owocnej pracy zawodowej.

Dzięki mojemu doświadczeniu i unikatowej wiedzy, rozwiązuję konkretne problemy klientów nie ograniczając się jedynie do treści przepisów prawa, które są powszechnie dostępne (np. w internecie). Ale informuję szczegółowo klientów o zagrożeniach, a co najważniejsze, przedstawiam konkretne plany naprawcze, mające na celu skuteczną pomoc lub ochronę praw klienta z poszanowaniem praw wierzycieli.

Wojciech Jakub Król
Doradca prawny