+48 22 660 23 63 kontakt@enta.com.pl

Przymusowe ściągnięcie długu przez komornika często wiąże się również ze stresem dla najbliższych osób dłużnika, na przykład tych współdzielących z nim konto bankowe lub posiadających wspólny majątek w innej postaci. W takich przypadkach pojawia się bowiem obawa o utratę środków do życia bądź posiadanych dóbr.

W związku z tym specjaliści z naszej kancelarii często spotykają się z pytaniem o to, czy komornik może zająć konto bankowe nienależące do dłużnika. W tym artykule rozwiejemy Twoje wątpliwości w tym zakresie.

Czy komornik może zająć konto nienależące do dłużnika?

Na wstępie należy zaznaczyć, że komornik jest uprawniony do zajęcia tylko tych środków oraz ruchomości i nieruchomości, które należą do osoby zadłużonej. W celu ich zidentyfikowania korzysta z systemu OGNIVO, gdzie za pomocą numeru PESEL ma możliwość dotarcia do kont będących własnością dłużnika. Co ważne, mowa tu zarówno o bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych czy też SKOK-ach.

Niemniej jednak istnieje możliwość, aby posiadać konto, na które nie może wejść komornik. Dzieje się tak na przykład w przypadku rachunków socjalnych, czyli przeznaczonych wyłącznie do przyjmowania takowych świadczeń. Tego rodzaju środki, podobnie jak alimenty, są wolne od zajęcia komorniczego.

Warto zwrócić ponadto uwagę na pewne słabości systemu OGNIVO. Komornik często nie ma bowiem dostępu do informacji o rachunkach założonych w bankach zagranicznych, które nie posiadają swoich polskich oddziałów.

Nie jestem dłużnikiem. Czy komornik może zająć moje konto bankowe?

Egzekutor dokonuje identyfikacji kont dłużnika w systemie OGNIVO za pomocą indywidualnego numeru PESEL. W związku z tym nie będzie on w stanie zobaczyć rachunków należących do innych osób, w tym rodziny zadłużonego. Odpowiedź na pytanie o to, czy komornik może zająć konto żony za długi męża, jest więc negatywna, choć istnieją pewne wyjątki.

Czy komornik może zająć konto bankowe członka rodziny?

Jak wspomnieliśmy, co do zasady jest to niemożliwe. Odstępstwo od reguły stanowi sytuacja, gdy osoba podpisała zgodę na wzięcie pożyczki przez małżonka. Jeżeli nie miało to miejsca, rachunek członka rodziny jest kontem, na które nie może wejść komornik.

Czy komornik może zająć konto wspólne?

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli zapytamy o to, czy komornik może zająć wspólne konto. Wówczas jest on uprawniony do egzekucji znajdujących się na nim środków.

Należy mieć przy tym na względzie, że egzekutor może zająć jedynie tę kwotę, która jest udziałem dłużnika. Jednak w praktyce współwłaściciel konta będzie musiał udowodnić, że część środków stanowi jego własność i nie podlega zajęciu.

Co w przypadku, gdy jest się pełnomocnikiem, a nie współwłaścicielem? Czy komornik może zablokować konto?

Czy komornik może dokonać zajęcia na rachunku bankowym, którego jestem pełnomocnikiem?

Wiele wątpliwości pojawia się wokół tego, czy komornik może zablokować konto, do którego jesteś pełnomocnikiem. W tej sytuacji odpowiedź brzmi negatywnie, ponieważ dłużnik może jedynie zarządzać takim rachunkiem, ale nie ma prawa do znajdujących się na nim środków.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady związanej z egzekucją komorniczą, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Odpowiemy na wszelkie pytania – również związane z tym, czy komornik może zająć konto, jeśli jesteś pełnomocnikiem.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Dane kontaktowe

KANCELARIA ENTA Wojciech J. Król

ul. Hoża 86 lok. 410, Warszawa 00-682, woj. mazowieckie

ul. Piłsudskiego 74 lok. 320, Wrocław 50-020, woj. dolnośląskie

Telefon: 226602363 | Mail: kontakt@enta.com.pl

NIP: 7791071737 | REGON: 630672252

Wszelkie prawa zastrzeżone. Własność Kancelaria Enta w Warszawie.