+48 22 660 23 63 kontakt@enta.com.pl

W obliczu utraty pracy zasiłek dla bezrobotnych staje się dla wielu Polaków jedynym źródłem wsparcia finansowego w trudnym okresie bezrobocia. Jednakże często pojawia się pytanie, czy te środki mogą być zagrożone przez egzekucję komorniczą.

Zaciągnięty kredyt, różnego rodzaju abonamenty czy subskrypcje sprawiają, że można szybko popaść długi po utracie pracy. Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych? Ile czasu może być wypłacany?

Zasiłek dla bezrobotnych stanowi istotne wsparcie finansowe dla osób, które straciły pracę i nie mogą zapewnić sobie utrzymania z własnych środków. Jest to świadczenie udzielane przez budżet państwa, mające na celu złagodzenie skutków bezrobocia.

Jednakże jego przyznanie nie ma całkowicie bezwarunkowego charakteru, gdyż zależy od wysokości zarobków przed utratą pracy oraz od czasu, przez jaki dana osoba była zatrudniona. Co więcej, okres pobierania zasiłku jest uzależniony od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie, w którym zamieszkuje bezrobotny.

W zależności od lokalnych warunków zasiłek może być wypłacany przez okres od 6 do 12 miesięcy. Daje to niezbędny oddech finansowy osobom dotkniętym bezrobociem, umożliwiając im szukanie nowego zatrudnienia oraz stabilizację sytuacji życiowej.

Komornik a zasiłek dla bezrobotnych

Czy komornik może zabrać zasiłek dla bezrobotnych? W końcu często stanowi on jedyną deskę ratunku podczas poszukiwania nowego zatrudnienia, zapewniając minimalne środki do życia. Niemniej jednak kwestia możliwości zajęcia zasiłku przez komornika na poczet długów staje się przedmiotem złożonych rozważań.

Zasiłek ten, jako forma wsparcia socjalnego, powinien być niemożliwy do zajęcia w ramach postępowania komorniczego, aby zapewnić minimalne warunki życiowe osobom bezrobotnym. Co jednak z wierzycielami, którzy w takiej sytuacji mają problem z odzyskaniem swoich pieniędzy? Czy zasiłek dla bezrobotnych może zabrać komornik?

Komornik a zasiłek dla bezrobotnych – jakie przepisy obowiązują?

Zgodnie z art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego polskie prawo stanowi klarowną ochronę dla zasiłku dla bezrobotnych przed zajęciem komorniczym. Ustawa wyraźnie stwierdza, że świadczenie to nie może podlegać egzekucji, jeżeli dochód bezrobotnego nie przekracza minimalnej kwoty wynagrodzenia za pracę.

Oznacza to, że jeśli zasiłek stanowi jedyny lub główny środek utrzymania osoby bezrobotnej, to komornik nie ma prawa do jego zajęcia. Ta ochrona w praktyce znacząco ogranicza możliwość wierzycieli do odzyskania swoich należności. Aktualnie (a więc w pierwszej połowie 2024 roku) minimalna krajowa wynosi 3 221,98 zł netto.

Czy komornik może zająć kuroniówkę?

Kiedy i czy komornik może zabrać kuroniówkę (pot. zasiłek dla bezrobotnych)? Pomimo ogólnej ochrony tego świadczenia przed zajęciem komorniczym istnieją wyjątki od tej reguły. Jednym z nich są zaległe alimenty, które mogą być egzekwowane również z zasiłku dla bezrobotnych. Ten mechanizm ma na celu zapewnienie ochrony osób uprawnionych do alimentów, w większości przypadków małoletnich dzieci.

Poza alimentami komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych w przypadkach, gdy osoba bezrobotna posiada inne dochody lub majątek, które przekraczają minimalne wynagrodzenie, kiedy dłużnik ukrywa swoje dochody lub majątek przed komornikiem, a także, gdy zobowiązanie egzekwowane przez egzekutora powstało w związku z popełnieniem przestępstwa przez zadłużonego.

Komornik zajął konto bankowe, na które spływają pieniądze z zasiłku dla bezrobotnych. Co zrobić?

W przypadku, gdy pieniądze z zasiłku dla bezrobotnych trafiają na rachunek zajęty przez komornika, sytuacja może być problematyczna. Egzekutor, dokonując zajęcia konta, nie jest świadomy źródła wpływających środków. Dlatego to bank prowadzący rachunek bierze na siebie odpowiedzialność za popełniony błąd. W takiej sytuacji zaleca się jak najszybszy kontakt zarówno z bankiem, jak i samym komornikiem.

Pierwszym krokiem powinna być próba rozwiązania sprawy w sposób polubowny. Jeśli jednak rozmowy nie przynoszą rezultatów, możliwe jest skorzystanie z bardziej formalnych środków, takich jak skarga na czynności komornika oraz skarga na bank do odpowiednich instytucji nadzorczych.

W przypadku problemów dotyczących zabrania tzw. kuroniówki przez komornika warto skorzystać z naszej pomocy – zajmujemy się oddłużaniem w różnych sytuacjach, dbając o interes naszych klientów oraz wyrozumiałość niezależnie od skomplikowania sprawy.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Dane kontaktowe

KANCELARIA ENTA Wojciech J. Król

ul. Hoża 86 lok. 410, Warszawa 00-682, woj. mazowieckie

ul. Piłsudskiego 74 lok. 320, Wrocław 50-020, woj. dolnośląskie

Telefon: 226602363 | Mail: kontakt@enta.com.pl

NIP: 7791071737 | REGON: 630672252

Wszelkie prawa zastrzeżone. Własność Kancelaria Enta w Warszawie.