BLOG PRAWNY O: Ugoda z US jako przeciwegzekucja Czyli obrona praw dłużnika poprzez ugodę Powszechne znane określenie „przeciwegzekucja” to dla większości prawników i dłużników powództwo z art. 840 kpc, czyli długa, trudna i kosztowna sprawa sądowa. Dla nas i naszych...