+48 510 970 900 biuro@kancelariaenta.com.pl

Antykomornik & Przeciwegzekucja

Prawna ochrona dłużników-różnymi sposobami do celu

Usługą przeciwegzekucja chronimy klientów (indywidualnych i przedsiębiorców) np. kiedy zadłużenia jeszcze nie mają, ale przewidują taką możliwość np. w przypadku długotrwałej choroby, braku zapłaty za nadgodziny w pracy, sporów rozwodowych itp. Chronimy w ten sposób w szczególności od chwili, kiedy pojawi się już egzekucja wewnętrzna lub nawet egzekucja komornicza. W ramach usługi przeciwegzekucja negocjujemy z wierzycielami np. czasowe obniżenie wysokości rat kapitałowych i/lub odsetkowych, zmianę form zabezpieczenia czy zmianę warunków procentowych rat.

W przypadku, kiedy już toczy się postępowanie komornicze, stosujemy usługę antykomornik. Chronimy wówczas klienta m.in. poprzez kontrolę postępowania komorniczego tak, aby nie dochodziło do np. nadezgekucji czy np. szykany egzekucyjnej czyli działań egzekucyjnych prawem zabronionych. W usłudze antykomornik stosujemy także mediacje wypracowując plan naprawczy w relacji dłużnik-wierzyciel w postaci długoterminowej spłaty zaległości wraz z ratą bieżącą lub poprzez zwalczanie nakazów zapłaty wystawionych w wyniku szkodliwych dla dłużnika interpretacji prawa.

Mamy również sprawdzone metody ochrony przeciegzekucyjnej i antykomorniczej dla tych klientów, którzy zmagają się z egzekucjami od wielu lat a nawet dekad. Chronimy wówczas klientów, aby egzekucja nie była nadmiernie uciążliwa i pozwalała na godne zakończenie spłaty zadłużenia przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka do godnego traktowania. Często w takim przypadku sugerujemy upadłość konsumencką.

Jako przykład usługi antykomornik przytoczymy przypadek dłużników, podlegających czynnościom egzekucyjnym w okresie od października 2015 roku do lipca 2017 roku, którzy nabyli prawo do odzyskania nienależnie doliczonego podatku. W tym przypadku dłużnicy mają prawo do zwrotu 23% od każdego tysiąca złotych kosztów egzekucji (czytaj więcej).

Oferta przeciwegzekucja i antykomornik dotyczy w szczególności oddłużania przez ugody z bankami, parabankami, spółdzielniami mieszkaniowymi, developerami, administracjami oraz z partnerami biznesowymi w obrocie gospodarczym.

Dla klientów będących przedsiębiorcami oferujemy działania w zakresie Zorganizowania Części Przedsiębiorstwa (ZCP) w celu np. Pozyskania środków na spłatę zobowiązań lub sfinansowanie przyszłych inwestycji, lub tzw. działania sanacyjne o podobnym działaniu, w celu świadomego zarządzania aktywami i pasywami spółki w takim celu, żeby w przyszłości nie pojawiły się egzekucje.

Napisz do nas i zacznijmy działać

1 + 8 =