Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/Enta/domains/kancelariaenta.com.pl/public_html/wp-content/themes/enta/functions.php on line 5467
+48 510 970 900 biuro@kancelariaenta.com.pl

Zadłużenie to też kapitał, tylko z ujemną wartością. Właściwe zarządzanie takim kapitałem, bez emocji i nerwów, w oparciu o innowacje prawne i finansowe zdecydowanie zwiększa szanse na oddłużenie. Masz zaległe raty lub czynsz, wezwanie do zapłaty czy Sądowy Nakaz Zapłaty? A może już trwa postępowanie egzekucyjne i jedyną szansą jest tzw. strząśnięcie długów, czyli upadłość? Do każdego z tych etapów przedstawiamy nowoczesne i sprawne metody oddłużania. Jest tylko jeden warunek – musisz chcieć wygrać! My w tym pomożemy!

Skąd wzięło się pojęcie dłużnika, egzekucji, upadłości?

Wszystkie te pojęcia, podobnie jak całe prawo europejskie a szerzej, prawo krajów cywilizowanych, ma swój początek w prawie rzymskim. Siłą i uniwersalnością tego prawa było i jest kształtowanie ducha prawa w oparciu o tzw. prawa zwyczajowe, jako prawa powszechnie uznane i szanowane.

Prawo XII Tablic

Na podstawie tzw. praw zwyczaju, działających indywidualnie i w oderwaniu od siebie a potocznie nazywanych też prawem „Archaicznym”, w latach 451-449 p.n.e. doszło do tzw. kodyfikacji, poprzez jednorazowe połączenie licznych i drobnych zwyczajów w jednolity zbiór praw. Kodyfikacja miała na celu stworzenie podstawowych norm prawnych łatwych i prostych w przekazie i stosowaniu. W wyniku owej kodyfikacji, powstało „Prawo XII Tablic”.

Prawo dwunastu tablic, uznawane za pierwszą kodyfikację prawa rzymskiego, regulowało w sposób kompleksowy prawa i obowiązki jednolite dla wszystkich obywateli. Opisano w tych tablicach, m.in. prawo procesowe określające sąd, obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu, a także najważniejszą, z naszego punktu widzenia, instytucję „nexum”, a więc pierwszą znaną w historii prawa, surową odpowiedzialność dłużnika.

„Nexum” i pierwsze upadłości w starożytności

W prawie XII tablic znajdziemy konkretne i niebudzące wątpliwości przepisy o tym, jak wierzyciel miał prawo postępować z dłużnikiem a także przepisy o tym, w jaki sposób dłużnik mógł bronić swoich interesów.

Instytucja „Nexum” w prawie rzymskim była czynnością prawną wywodzącą się z okresu prawa „Archaicznego” i oznaczała powstanie konkretnego zobowiązania. Była to czynność bardzo sformalizowana. Polegała na przekazaniu określonej sumy pieniędzy przez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy w obecności pięciu świadków oraz z użyciem uroczystego zobowiązania spłaty zaciągniętego zobowiązania. Ta czynność, ściśle sformalizowana, dawała pożyczkodawcy, jako wierzycielowi, prawo do „wzięcia” dłużnika w niewolę, w przypadku braku spłaty. Czynność wzięcia dłużnika w niewolę odbywała się w podobnie „uroczysty” sposób co zaciągnięcie zobowiązania z tą różnicą, że Wierzyciel nakładał rękę na ramie dłużnika, wypowiadając uroczystą formułę. Akt ten ten oznaczał symboliczne przejęcie dłużnika w niewolę, w celu odpracowania zadłużenia. Dłużnik, według „Prawa XII Tablic” mógł odtrącić rękę wierzyciela, inicjując tym samym postępowanie sądowe.

Mówiąc o znaczeniu Prawa XII tablic w kontekście upadłości, należy ze szczególną uwagą przyjrzeć się zapisom tablicy XII. Znajdziemy tam opis sytuacji, w której dłużnik nie może spłacić swojego zadłużenia. W takim przypadku prawo przewidywało możliwość sprzedaży całego majątku dłużnika w celu spłaty zadłużenia, sprzedaży dłużnika poza granice Państwa Rzymskiego – jako niewolnika, a nawet podział ciała dłużnika na tyle części, ilu było wierzycieli.

Egzekucja i Upadłość w zrozumieniu obecnego prawa

Z praw archaicznych opisanych w „Prawie XII Tablic” w postaci prawa do egzekucji, prawa do sprzedaży całego majątku dłużnika, prawa do sprzedaży samego dłużnika i prawa do rozczłonkowania dłużnika, do współczesnego systemu prawa egzekucyjnego i upadłościowego przeniesiono wszystkie opisane elementy, prócz samego prawa do sprzedaży dłużnika i prawa do jego rozczłonkowania. W obecnym systemie prawnym Wierzyciel ma prawo prowadzić egzekucję na dłużniku poprzez instytucję komornika-po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty. Sam Dłużnik ma prawo bronić się przed egzekucją licznymi sposobami-choćby sprzeciwem od nakazu zapłaty czy powództwem przeciwegzekucyjnym. Ostatecznie, w skrajnym przypadku, Wierzyciel ma prawo do wyprzedaży całego majątku Dłużnika w drodze upadłości-w celu spłacenia zadłużenia. Na każdym etapie dochodzenia Wierzyciela do swoich należności, Dłużnik ma prawo bronić swoich interesów, jeśli ma ku temu istotne powody. Na kartach tego bloga będziemy pisać o tym, jakie prawa do obrony przysługują Dłużnikowi i w jakich okolicznościach. Będziemy pisać o najciekawszych wygranych przez Dłużników sprawach a także o nowych metodach na oddłużenie. Zapraszamy do czytania i zadawania pytań, wszak „kto pyta, nie błądzi”.