Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/Enta/domains/kancelariaenta.com.pl/public_html/wp-content/themes/enta/functions.php on line 5467
+48 510 970 900 biuro@kancelariaenta.com.pl

Antykomornik & Przeciwegzekucja

Oferowana usługa dotyczy szeroko rozumianego działania przeciwegzekucyjnego.

Chronimy klientów od chwili, kiedy zadłużenia jeszcze nie mają, ale przewidują taką możliwość np. w przypadku długotrwałej choroby, braku zapłaty za nadgodziny, sporów rozwodowych itp. W takich przypadkach negocjujemy z wierzycielem lub wierzycielami np. czasowe obniżenie wysokości rat, rozszerzenie form zabezpieczenia czy zmianę warunków procentowych rat.

Chronimy również klientów, którzy już posiadają zadłużenie i windykację a nawet egzekucję komorniczą. Chronimy wówczas klienta poprzez mediacje i kontrolę procedur windykacyjnych, wypracowując plan naprawczy w postaci długoterminowej spłaty zaległości wraz z ratą bieżącą lub poprzez zwalczanie nakazów zapłaty wystawionych w wyniku szkodliwych dla dłużnika interpretacji prawa.

Mamy również sprawdzone metody ochrony przeciegzekucyjnej i antykomorniczej dla tych klientów, którzy od dawna zmagają się z egzekucjami. Chronimy wówczas klientów, aby egzekucja nie miała charakteru szykany, nie była nadmiernie uciążliwa i pozwalała na godne zakończenie spłaty zadłużenia przy jednoczesnym poszanowaniu praw dłużnika do godnego traktowania.

W skrajnych przypadkach dokonujemy oddłużania poprzez upadłość konsumencką lub upadłość przedsiębiorcy, lub poprzez układ z wierzycielem/ami a nawet pożyczki zastępcze.

Oferta dotyczy w szczególności oddłużania i ugód z bankami, parabankami, spółdzielniami mieszkaniowymi, developerami, administracjami, partnerami biznesowymi w obrocie gospodarczym.

Dla szczególnych klientów będących przedsiębiorcami oferujemy działania w zakresie Zorganizowania Części Przedsiębiorstwa (ZCP) w celu np. Pozyskania środków na spłatę zobowiązań lub sfinansowanie przyszłych inwestycji, lub tzw. działania sanacyjne o podobnym działaniu, w celu świadomego zarządzania aktywami i pasywami spólki.

NOWOŚĆ. Na podstawie rzeczowej analizy dokumentacji przedsiębiorcy, wskazujemy potencjalnie niebezpieczne zapisy np. w umowach kredytowych i/lub gospodarczych w celu przeciwdziałania przyszłym sporom na tle spłaty zobowiązań.